وکیل ملکی

موضوع اصلی در دعاوی ملکی اموالی است که مورد تعرض قرار گرفته اند و وکیل ملکی به عنوان یک مشاور قانونی این موارد را مورد پیگیری قرار می دهد. حق مالکیت، از حقوق اصلی و قانونی بشر محسوب می شود. بنابر این هر مسئله ای که به حق مالکیت مرتبط است در حوزه کاری وکیل ملکی قرار می گیرد.

دعاوی طرح شده در این حوزه، به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول؛ دعاوی حقوقی که در آن مسائلی همچون خرید و فروش ملک، دعوای خلع ید، فسخ قرارداد، و… مورد بررسی قرار می گیرد. دسته دوم؛ دعاوی کیفری می باشند و به این مسئله می پردازد که چه فعلی در حوزه حقوق ملکی، جرم به حساب می آید و در صورت بروز جرم چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال مواردی همچون تجاوز به ملکیت، کلاهبرداری، فروش مال غیر و… در این دسته قرار می گیرند. سومین دسته؛ دعاوی مربوط به ثبت هر گونه از اسناد است. مانند اصلاح شناسنامه، اصلاح سند، تقسیم و فروش اموال مشاع و…که در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرند.

نکته قابل توجه در پرونده های ملکی، مهلت زمان رسیدگی به پرونده های این حوزه می باشد. معمولا مدت زمان لازم برای طی کردن روند این پرونده ها ممکن است که با توجه به رویه قاضی و  میزان تراکم کاری شعبه پرونده هایی که نیاز به ارجاع به کارشناس و بررسی تخصصی موضوع دارند معمولا 7 الی 10 ماه طول می کشند ولیکن ممکن است پرونده هایی که نیازمند بررسی کارشناس نمی باشند در طول مدت تقریبا 5 الی 7 ماه به نتیجه برساند.

دکمه بازگشت به بالا